Så kom endelig YME og vi fikk den på land mot mange odds, en vestlending er stridig så det gikk helt fint. All prosjektering her er ledet av oss.

15 mars 2018

Vi lager ilandføringsplass for riving av Yme plattformen som kommer sommeren 2016 med Allseas sitt nye gigant skip. Kaien er nå i sluttfasen, vi har montert ferdig all membran. Sist oppdatert 28.6.2015

Her har vi begynt og legge membran på 33 000 m2 for å imøtekomme utslippskravene vi er pålagt

Her er fra oppstarten, vi begynte i september 2014