Vi lager ilandføringsplass for riving av Yme plattformen som kommer sommeren 2015 med Allseas sitt nye gigant skip. Kaien er nå i sluttfasen, vi har montert ferdig all membran. Sist oppdatert 28.6.2015

Her har vi begynt og legge membran på 33 000 m2 for å imøtekomme utslippskravene vi er pålagt

Her er fra oppstarten, vi begynte i september 2014