Her er noen tidligere prosjekter som vi har bygget

  Avinor

Avinor

 Hanøytangen

Hanøytangen

 Sævareid fisk

Sævareid fisk

 Solstrand hotell

Solstrand hotell

 Sjøarbeider

Sjøarbeider

 Horsøy

Horsøy

 Bergen havnevesen

Bergen havnevesen

 Mongstad sør

Mongstad sør

 Norscrap

Norscrap