Vi har fått i oppgave å utvide Norscrap sitt område på Hanøytangen

Jobbens omfang slipp for båter inntil 10 000 tonn ned til -5 m

Fundament for winsj for 2000 tonn løftekraft
Sprengning og utvidelse av område med 40 mål ca 120 000 m3
Ny fjellkai 80 m lang og 12 m dyp med pullerter opp til 200 tonn DNV godkjent

All prosjektering er utført av oss

Før oppstart i august 2014