Vi startet å tilrettelegge stål mottaket til Norscrap i 2001 på Hanøytangen