Vi bygger for Framo Florvåg

Totalentreprise grunnarbeider VA, betong og tørrmurer ink sjøfylling og peling ny kai

Her er fra oppstarten i mai 2013