Våren 2016 var vi igang igjen, nå flytter vi ca 700 000m3 og tilrettelgger for kaier ned til -21m med plastring, va grøfter og oppjustering og asfaltering. Denne gangen prosjekterer vi en del også

Status sep 2018

30 april 2018

Februar 2018

Utvidelse av bak område og utfylling for erverv av sjøområde for rør lager startet i 2010 nå venter vi på oppstart våren 2014

21 januar 2014

LITT Historie, vi kom til basen i 2001

Piggva anlegget, stena miljø