Kvamen tømmer kai

Dette er en totalentreprise vunnet i åpen anbudskouranse, jobben består i å være, utførende og kontrolerende. Jobbens omfang er sjøarbeider ned til- 10m ngo, masseflytt på land ca 15000 m3, plastring til - 9m ngo, peling og støping 85m kai med styrke 5 tonn pr m2, 50 tonn punktlast og pullerter kai 50 tonn samt to løsmassepullerter, vi har også lys setting og alle kabelarbeider. Anleggstart var 20 feb 2019 med byggetid 10 måneder pt ligger vi an til å levere ferdig anlegg september 2019. Offisiell åpning av kai blir uke 43, kaien er allerede i delbruk fra 10 september.

Oppstart 20.2.2019 Status 10.10.2019