Kvam tømmer kai

Dette er en totalentreprise vunnet i åpen anbudskouranse, jobben består i å være ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrolerende. Jobbens omfang er sjøarbeider ned til- 10m ngo, masseflytt på land ca 15000 m3, plastring til - 9m ngo, peling og støping 85m kai med styrke 5 tonn pr m2, 50 tonn punktlast og pullerter kai 50 tonn samt to løsmassepullerter, vi har også lys setting og alle kabelarbeider. Anleggstart var 5 feb 2019 med byggetid 10 måneder pt ligger vi an til å levere ferdig anlegg september 2019.

Oppstart 20.2.2019 Status 25.6.2019