Totalentreprise grunnarbeider ink sjøarbeider ned til -50 m

Riving Veolia sitt anlegg

Ferdig overlevering

fra oppstart 2008