Florø base

Her er vi hovedentreprenør og prosjekterende med oppgave å sprenge ca 600 000 m3 fjell og opparbeide ca 110 000 m2 industriområde, i tillegg lage 144m dypvannskai 10m dyp og hall 2000m2 VA og el grøfter inn til basen opparbeiding av uteområder med asfalt og ISPS område overlevering november 2018. Kontaktpersoner anlegg Cato 992 47 610 Roger 930 15 508

Status 2 mai 2018

Redigert 10.04.18