Florø base

Her er vi hovedentreprenør og prosjekterende med oppgave å sprenge ca 600 000 m3 fjell og opparbeide ca 110 000 m2 industriområde, i tillegg lage 144m dypvannskai 10m dyp og hall 2000m2 med sosialdel, VA og el grøfter inn til basen opparbeiding av uteområder med asfalt og ISPS område overlevering november 2018. Kontaktpersoner anlegg Cato 992 47 610 Roger 930 15 508

Nå har vi flyttet mye fjell fra basen til Perholmen og er i full gang med veier og kabler over alt

Status 25.6

Status 1.nov som avtalt og planlagt overleverer vi fredag 9 nov stolte e vi og…..

Status 30.10.2018 nesten all asfalt ferdig, offisiell overlevering blir fredag den 9.11.2018 kl 10

Status 12.okt 2018. Da kan vi med stolthet vise et nesten ferdig anlegg som vi fikk bestillingen i nov 2017 med overlevering nå i november 2018, da er det bare å ønske PGS velkommen.

Status 2 okt 2018 hallen ble overlevert 1 september så flyttingen til PGS kunne starte

Status 2 mai 2018

Status 10.04.18