AS Helldal & Co er vårt holdingselskap som eier eller er medeier i alle selskaper som vi driver i dag.

Disse er pr dags dato 25.6.2019

Helldal AS 100%

Rallaren eiendom AS 100%

Lutelandet Offshore AS 68%

Veseth AS 50%

Sval arkitektur AS 50%

Ditio AS 31%